КП "Водовод и канализација" а. д. Брод
Поновљени јавни оглас о издавању у закуп угоститељског пословног простора СРЦ "Градски базени" Брод. —     —Годишња Скупштина акционара - 22.06.2016. —     —







Контакт

телефон: 053 610 230
факс: 053 612 210
e - mail: info@vodovodbrod.com
Николе Тесле 22; 74 450 Брод

Данас

Основна дјелатност предузећа: Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом 36.00 Канализација 37.00

Циљеви и развој

Развој предузећа: “Рехабилитација водоводног и канализационог система Општине Брод”

Извјештај о узорку

Извјештај о резултатима микробиолошких, физичко - хемијских испитивања и стручно мишљење.

Водоводна мрежа

Укупан број прикључених корисника је 5281 водомјерних мјеста.
Капацитет градских изворишта је 100 л/с ...

Канализациона мрежа

Укупна дужина изграђених канализационих линија износи око 19500 м.
На канализациону мрежу је прикључено 1739 ...