КП "Водовод и канализација" а. д. Брод

Јавне набавке

2019. година

План набавкеКонкурентски захтјевДиректни споразум


План набавке


Одлуке


Конкурентски захтјев


Директни споразум


Отворени поступак


Реализација уговора
2017. година
Директни споразум
Записници - Одлуке - Обавјештења
Конкурентски захјеви - Записници - Одлуке2015/2016. година
  • Правилници
  • Отворени поступак
  • Достава понуда
  • Отварање понуда
  • Одлуке
  • Записници
  • Уговори
  • Реализацијa уговора